pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Multidisciplinární tým v rehabilitace lidí po poranění nebo poškození mozku

Základem fungování multidisciplinárního týmu je spolupráce různých odborníků. Každý z nich je nezastupitelný a nenahraditelný, má své pevné místo a roli.

Takový tým provádí diagnostiku, navrhuje dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán, spolupracuje s odborníky dalších profesí a nakonec zpracovává závěrečnou rehabilitační zprávu. Jeho přínosem je posouzení pacientových možností i problémů z pohledu nejrůznějších oborů, individuální přístup k pacientům i stanovení odpovídajících prostředků rehabilitace.

A z koho se tedy ideální multidisciplinární tým skládá? Je to rehabilitační lékař, psycholog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotní sestra a další specialisté (např. protetik, biomedicínský inženýr). Nedílnou součástí je i rodina pacienta a jeho přátelé.