pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Dostupnost služeb osobní asistence pro mladé lidi a dospělé na území Prahy

Víme, že informovanost o dostupných službách je nízká a že zjistit je vyžaduje ze strany rodičů/pečujících hodně času a odhodlání.
Proto jsme se rozhodli zveřejnit výsledky našeho šetření dostupnosti služeb osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením v Praze a poskytnout je jako podklad pro pečující, kteří službu osobní asistence teprve hledají a/nebo si chtějí o ni udělat lepší přehled. Také ale věříme, že získaná data poukáží na rozdílnosti v rozložení dostupnosti služby v jednotlivých lokalitách Prahy a u jednotlivých poskytovatelů osobní asistence, dají přehled o srozumitelnosti a dostupnosti informací, které mají pro výběr poskytovatele a poskytnutí služby rozhodující vliv.
 
Závěry:
Našim cílem je, aby zájemci získali lepší přehled o poskytovaných službách osobní asistence pro lidi s různým typem postižení na území Prahy (obvykle jsou nejdelší čekací doby u poskytovatelů, které jsou díky své publicitě velmi dobře veřejně známí, naopak o některých veřejnost vůbec neví), ulevit pečujícím/ zájemcům o službu od časově velmi náročného obvolávání všech poskytovatelů, zveřejnit pro uvedenou cílovou skupinu adekvátní informace, aby pak mohli zájemci kontaktovat vybrané poskytovatele a alespoň se zapsat do pořadníku. Také chceme zvýšit povědomí o kapacitách všech poskytovatelů služby osobní asistence na území hl. města Prahy.
Ke zlepšení dostupnosti služby osobní asistence by přispělo: uvádět informace v registru z perspektivy cílové skupiny - kontaktní údaje na osobu, která eviduje zájemce/poptávky po službě, bližší popis cílové skupiny (reálné) a podmínek pro vstup do služby (stávající informace splňují spíše formální požadavky registrujícího orgánu); vytvořit veřejně dostupnou databázi s přehledem služeb a jejich aktuálně volné kapacity, odhad čekací doby. Tento požadavek také mnohokrát zazníval na konferenci pořádané dne 23. 6. 2022 org. SPMP v ČR, z.s., která se věnovala tématu „Je spolupráce rodiny a sociálních služeb (ne)možná?".
 
Přehledné informace s kontakty naleznete v přiloženém dokumentu.
PřílohaVelikost
Služby osobní asistence pro mladé lidi a lidi v produktivním věku do 64 let se ZZ v Praze.pdf163.33 KB